Seyedreza Bibak (Iran) VS Emir Al (Germany)

2022 IMMAF World Championships, Serbia