Rassul Khatayev (KAZ) VS Helder Manuel (ANG)

2022 IMMAF World Championships, Serbia