Tim Schwabe (Germany) VS Azmuddin Vakhobov (Tajikistan)

2022 IMMAF World Championships, Serbia