Abdulaziz Mustafayev (Uzbekistan) VS Vakhid Timerbiyev (Kazakhstan)

2022 IMMAF World Championships, Serbia