Rassul Khatayev (Kazakhstan) VS Talgat Zhiyentayev (Kazakhstan)

2022 IMMAF World Championships, Serbia