Anthony Orozco (USA) VS Bozhidar Ivanov (Bulgaria)

2022 IMMAF World Championships, Serbia