Nuha Shah (South Africa) VS Liubov Karaush (Ukraine)

2022 IMMAF Youth World Championships, Abu Dhabi