Shamil Gadzhimagomedov (Russia) V Romeo Thanveera (Finland)