Velin Stoyanov (Bulgaria) VS Mitchell Goode (England)

2022 IMMAF World Championships, Serbia