W23_D1C1_Zokhrab Veliyev (Kazakhstan) VS Mihail Grigorov (Bulgaria)

2023 IMMAF World Championships - CAGE 1