Mannix Cermak (USA) VS Dmitriy Zhizhin (Kazakhstan)

2022 IMMAF Youth World Championships, Abu Dhabi