YEU24_D1C2_57_Vsevolod-Ivan Stefanyshyn (Ukraine) VS Daniil Feshchenko (Ukraine)

2024 IMMAF European Championships - Cage 2