Tyler Derbyshire (England) VS Daniil Zheliaskov (Ukraine)

2022 IMMAF Youth World Championships, Abu Dhabi