W23_D1C3_Bozhidar Ivanov (Bulgaria) VS Dmytro Broznytskyi (Ukraine)

2023 IMMAF World Championships - CAGE 3