Anthony Orozco (USA) VS Seyedreza Bibak (Iran)

2022 IMMAF World Championships, Serbia