Amal Namazov (Israel) VS Abdurakhman Zhagpar (Kazakhstan)

2022 IMMAF Youth World Championships, Abu Dhabi