Tilek Syrgakov (Kyrgyzstan) VS Iwo Kaluda (Poland)

2023 IMMAF Youth MMA World Championships - Cage 2