Zhaniya Tuleubayeva (Kazakhstan) VS Amy Scully (Ireland)

2022 IMMAF Youth World Championships, Abu Dhabi