Oyatillokh Bakhodirov (Uzbekistan) VS Marek Matzke (Czech Republic)

2022 IMMAF Youth World Championships, Abu Dhabi