A23_D3C1_Khalifa Janahi (Bahrain) VS Ghady Assaf (Lebanon)

2023 IMMAF Asian Championships - Cage 1