Xander Ramirez (USA) VS Krasimir Nedkov (Bulgaria)

2022 IMMAF Youth World Championships, Abu Dhabi