W23_D2C2_Movsar Ibragimov (Belgium) VS Zokhrab Veliyev (Kazakhstan)

2023 IMMAF World Championships - CAGE 2