Idris Kvadzhaev (Russia) V Nurbol Kulzhabayev (Kazakhstan)