Alibayev Raiymbek (Kazakhstan) VS Saif Alhammadi (UAE)

2023 IMMAF Youth MMA World Championships - Cage 1