W23_D1C3_OLEKSANDR SHKINDER (Ukraine) VS Abdulrahman Janahi (Bahrain)

2023 IMMAF World Championships - CAGE 3