YEU24_D2C3_54_Yehor Vanin (Ukraine) VS Rostislav Ocheretnyy (Ukraine)

2024 IMMAF European Championships - Cage 3