Tymur Skrypnyk (Ukraine) VS Stan Baglee (England)

2022 IMMAF Youth World Championships, Abu Dhabi