Praggya Khanikar (India) VS Nuha Shah (South Africa)

2022 IMMAF Youth World Championships, Abu Dhabi