Zokhrab Veliyev (Kazakhstan) VS Reo Yamaguchi (Japan)

2022 IMMAF World Championships, Serbia