Yeraly Yeleussin (Kazakhstan) VS Mirjalol Mirsaidov (Uzbekistan)

2022 IMMAF Youth World Championships, Abu Dhabi