Spartak Mikayelyan (Armenia) VS Artur Abubakarov (Norway)

2022 IMMAF World Championships, Serbia