Denis Zeinedinov (Russia) V Sanzhar Zhaxylykbaev (Kazakhstan)