YEU24_D2C1_56_Nemanja Blagojevic (Serbia) VS Volodymyr Shcherban (Ukraine)

2024 IMMAF European Championships - Cage 1