Abigail Alvarez (USA) VS Zhaniya Tuleubayeva (Kazakhstan)

2022 IMMAF Youth World Championships, Abu Dhabi