Kasib Murdoch (New Zealand) VS Mert Basbudak (Germany)

2022 IMMAF World Championships, Serbia