Miha Frlic (Slovenia) VS Tim Schwabe (Germany)

2022 IMMAF World Championships, Serbia