Gamlet Aslanov (KAZ) V Firman Muharram Syach (INA)

IMMAF World Championships 2019 – Day 1, Cage 4