Nazar Leontev (Tajikistan) VS Brodie Mayocchi (Australia)

2022 IMMAF Youth World Championships, Abu Dhabi