Illia Zatievakhin (Ukraine) VS Zadkiel Cruz (United States)

2022 IMMAF Youth World Championships, Abu Dhabi