Sora Kaneko (Japan) VS Denys Rybalchenko (Ukraine)

2022 IMMAF Youth World Championships, Abu Dhabi