W23_D2C1_Vladyslav Hryshyn (Ukraine) VS Ugo-Antton Vidal (France)

2023 IMMAF World Championships - CAGE 1