Ivan Zhelyazkov (Bulgaria) V Olzhas Bitassov (Kazakhstan)