Abdulrahman Alhasan (BRN) V Madi Dosmukhametov (KAZ)