Zokhrab Veliyev (Kazakhstan) VS Shoymard Abdulnazarov (Tajikistan)

2022 IMMAF Asian Championships, Tajikistan