Daniyal Shamkhalov (Sweden) VS Mika Rasanen (Finland)

2022 IMMAF European Championships, Italy