Akhmadzhon Kakhorov (Tajikistan) VS Hlieb Stepanenko (Ukraine)

2022 IMMAF Youth World Championships, Abu Dhabi