Dmitriy Zhizhin (Kazakhstan) VS Max Stary (USA)

2022 IMMAF Youth World Championships, Abu Dhabi