Doszhan Kenzhebayev (Kazakhstan) VS Cesar Alejandro Dominguez Melendez (Mexico)

2022 IMMAF World Championships, Serbia