Eoghan Masoliver (Northern Ireland) VS Chingiz Zhussupov (Kazakhstan)

2022 IMMAF Youth World Championships, Abu Dhabi