Brandon Blake (Ireland) VS Khasanjon Anvarov (Uzbekistan)

2022 IMMAF Youth World Championships, Abu Dhabi